20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom avfall och avlopp

Inom området Avfall och avlopp sker mycket av vår verksamhet via uppdrag, och de är konfidentiella. Här presenteras ett urval av våra offentliga projekt.
Klicka på rubrikerna för en kort sammanfattning av respektive projekt.

 

Avslutade projekt 2013


● Biopåse för matavfall
● Demotest skärgården
● Markbäddars uppstartstid och krossmaterials påverkan på bäddens funktion
● Rötning av substratblandningar med högt kväveinnehåll - metoder för att höja gasutbytet

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-08-09

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se