20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom energi

Här visas ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Pågående projekt


● Bioenergiportalen
● Biogas 3
● Demonstration och fälttest av batteridriven kompaktlastare avsedd för inomgårdsarbeten på jordbruk
● Effektivitet och stabilitet hos gårdsbiogasanläggningar - betydelsen av mikroorganismssamhällets struktur
● Energibesparande teknik för lantbrukets transportlogistik
● Energieffektivisering av jordbrukets logistik
● Färska och lagrade grödor - ett nytt sätt att organisera substratförsörjningen året runt för en biogasanläggning
● Hållbart system för biogas- och livsmedelsgrödor en affärsmöjlighet för lantbrukare
● Innovativt kombisystem - rörflen till biogas, strö och bränsle i norr
● Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas
● Konceptlösning för eldrivna modulbyggda nyttofordon för stad och landsbygd
● Mindre diesel med effektiva mätmetoder
● Ny teknik för bestämning av stående biomassa i energiodlingen
● Nya användningsområden för kyllagrad spannmål
● Processintern metananrikning vid gödselrötningsanläggningar
● Rötning av fastgödsel vid Sötåsens gårdsanläggning
● SE-Bioemethane
● Småskalig pelletsproduktion med ny torkteknik och lokala råvaror
● Sockerbetor för energiproduktion - val av system för förbehandling och lagring
● Solel i lantbruket - realiserbar potential och nya affärsmodeller
● Uppgradering av biogas med bottenaska från trädbränslen
● Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med hydraulisk omrörning av substratet i rötkammaren
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se