20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom energi

Här visas ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2009


● Ett fossilfritt jordbruk
● Gården som energiproducent
● Identifiering av energiverkens merkostnader vid förbränning av åkerbränslen
● Syntes av Värmeforsks program "Grödor från åker till energi"
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se