20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom energi

Här visas ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2010


● Förstudie för teknikupphandling inom jordbruksbranschen
● Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranchen - Förstudie
● Samtidig skörd av halm, agnar och boss för energiändamål
● Tågtransport och terminalhantering av salix
● Utveckling av skördeteknik och logistik för bättre lönsamhet från små odlingar av salix
● Utvärdering av salixodlares erfarenheter och attityder till odling
● Värmedriven mjölkkylning i syfte att öka lönsamheten från gårdsbaserad biogaskraftvärme
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se