20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom husdjur och stallgödsel

Här presenteras ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Pågående projekt


● Rötrest ett värdefullt gödselmedel i ekologisk produktion med mervärden för miljön och lantbruksföretaget
● Hur optimeras provisoriska/tillfälliga drivningssystem till fixeringsbox avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd?
● Hållbar hästnäring, en strategisk innovationsagenda för en livskraftig hästnäring i Sverige
● Kalvningsdetektor - kan bättre koll på kalvningarna förbättra arbetsmiljö och säkerhet?
● Kamp mot tramp funkar bra i början men hur länge
● Konstruktion och underhåll av underlag på travbanor– mätning av fysikaliska och funktionella egenskaper
● Lugn och säker hantering av utegående djur – en effektiv åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och undvika farliga situationer
● Miljöansvarig affärsdriven utveckling av jordbruket i nordöstra delen av Östersjöregionen
● Minska utsläppen av växthusgaser från svensk hantering av avloppsvatten och avloppsslam
● Processintern metananrikning vid gödselrötningsanläggningar
● SE-Bioemethane
● Småskalig uppgradering av biogas och utvinning av koncentrerat kvävegödselmedel
● Surgörning av nötflytgödsel - effekt på ammoniakavgången vid spridning av rötad respektive icke-rötad gödsel i vall
● Svensk sojaodling för inhemsk proteinfoderförsörjning
● Säkra svenska livsmedel
● Tekniska och ekonomiska förutsättningar för koncentrering av flytgödsel på gårdsnivå
● Tjänster och gentjänster - hur kan ekosystemtjänster inkluderas i jordbruksföretagens hållbarhetsarbete?
● Åtgärder för att minska växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se