20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom husdjur och stallgödsel

Här presenteras ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2010


● Djurdrivna uthålliga system för nötköttsproduktion
● Emissioner av växthusgaser från flytgödsel i lager och utspridd på åkermark samt påverkande faktorer
● Epidemiologiska studier av spolmasksmitta hos föl
● Framtagning av bedömningssystem för diskning baserat på B cereus-sporer. Rengörings- och sporavdödningseffekt i en mjölkningsanläggning
● Omvärldsanalys av ICT, robotik, jordbruk och miljö
● Vallgrödors respons på körning med kniv- eller myllningsaggregat - positiv luftning eller grödskada?

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se