20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom husdjur och stallgödsel

Här presenteras ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2011


● Automatisk bindsle för nötkreatur - utvärdering av prototyp i fullskala
● Best available technologies for pig manure biogas plants in the Baltic Sea Region
● Diagnostisering av bogsår hos suggor med värmekamera
● Flytgödsel från nöt på vallar - vart tar kvävet vägen?
● Förbättrad luftkvalitet i slaktgrisstallar med bipolär joniseringsteknik
● Identifiering av risk för arbetsskada i utomhussystem för nötköttsproduktion under vintern
● Recommendations for establishing action programmes under directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources
● Study on variation of manure N efficiency throughout Europe
● Stå och liggbeteende som hjälpmedel inför kalvning
● Val av liggplats och väderskydd hos dikor i utedrift vintertid
● Växthusgaser från stallgödsel - hur påverkar hanteringen?
● Ytmyllning av flytgödsel i vall sparar kväve – när kommer kvävet grödan tillgodo?

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se