20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom husdjur och stallgödsel

Här presenteras ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2012


● Automatisk ströning i mjölkstallar
● Baltic Compass
● Effekt av korta inläggningsstopp i plansilor
● Effektivare biogasproduktion med optimerat flytgödselsubstrat - en pilotstudie
● Lean production för att öka grisföretagarnas konkurrenskraft
● Skyddstäckning av hö för att motverka mögeltillväxt under vinterlagring
● Utvärdering av arbetsmiljö i svinstall med respektive utan automatisk ströläggning

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se