20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom husdjur och stallgödsel

Här presenteras ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2013


● Ammoniakavgång och skörderespons från rötad och icke rötad nötflytgödsel till vårkorn
● Frekvent halmtilldelning till slaktsvin - effekt på beteende och välfärd
● Lågkostnadssystem för mätning av växthusgaser
● Växthusgaser från rötad och icke-rötad nötflytgödsel i lager och utspridd på mark - svenska och danska förhållanden

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se