20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom maskiner och arbetsmiljö

Här listas ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Pågående projekt


● Bättre arbetsmiljö med head-up-display som visuellt hjälpmedel i traktorer
● Demonstration och fälttest av batteridriven kompaktlastare avsedd för inomgårdsarbeten på jordbruk
● Energibesparande teknik för lantbrukets transportlogistik
● Energieffektivisering av jordbrukets logistik
● Hur optimeras provisoriska/tillfälliga drivningssystem till fixeringsbox avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd?
● Kalvningsdetektor - kan bättre koll på kalvningarna förbättra arbetsmiljö och säkerhet?
● Konceptlösning för eldrivna modulbyggda nyttofordon för stad och landsbygd
● Lantbrukets elektriska maskiners sårbarhet vid översvämning
● Lugn och säker hantering av utegående djur – en effektiv åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och undvika farliga situationer
● Mindre diesel med effektiva mätmetoder
● Minskad bränsleförbrukning vid skördetröskning genom anpassning av halmens hackningsgrad - ny mätteknik
● Praktiska råd om tekniska hjälpmedel anpassade till lantbrukare med nedsatt arbetsförmåga
● Så kan lean ge en säkrare arbetsmiljö i lantbruksföretag
● Utveckling av Imsson vallskördemaskin
● Vad krävs för att arbetsolyckor för kvinnliga lantbrukare ska minska? – en inledande studie om orsaker och möjliga åtgärder

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se