20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom maskiner och arbetsmiljö

Här listas ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2009


● Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer
● Färre arbetsskador i lantbruksföretag
● Kommunikation av viktig säkerhetsinformation till utländsk arbetskraft i svensk djurhållnings- och trädgårdsnäring
● Reducerade maskinkostnader vid mjölkproduktion
● Säkrare jordbruk med kamerasystem som visuellt hjälpmedel i traktorer
● Säkrare maskinkalkyler ger en konkurrenskraftig växtodling

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se