20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom maskiner och arbetsmiljö

Här listas ett urval av våra projekt inom området.
Klicka på rubrikerna för att läsa en kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2011


● Exponering för olycksrisk och arbetsskada vid sortering och flytt av utegående djur i fält
● Förbättrad luftkvalitet i slaktgrisstallar med bipolär joniseringsteknik
● Identifiering av risk för arbetsskada i utomhussystem för nötköttsproduktion under vintern
● Inverkan av svampbekämpning på dammexponering vid skörd och hantering av spannmål
● Utvärdering av dammreducerande åtgärder vid spannmålshantering på gården

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se