20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom växtodling

Här presenteras ett urval av våra projekt på växtodlingsområdet.
Klicka på rubrikerna för att läsa kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2010


● Eftermonterbara bandställ till konventionella lantbrukstraktorer
● Jämförelse av marknadens olika koncept för etablering av maltkorn
● Omvärldsanalys av ICT, robotik, jordbruk och miljö
● Spridningsteknik och gödslingsstrategi för mjölformiga, organiska gödselmedel
● Utveckling av skördeteknik och logistik för bättre lönsamhet från små odlingar av salix
● Utvärdering av salixodlares erfarenheter och attityder till odling
● Vallgrödors respons på körning med kniv- eller myllningsaggregat - positiv luftning eller grödskada?

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se