20120906_JTI_023.jpg

Projekt inom växtodling

Här presenteras ett urval av våra projekt på växtodlingsområdet.
Klicka på rubrikerna för att läsa kort sammanfattning av respektive projekt.

Avslutade projekt 2014


● Appliceringsteknik av biologiska växtskyddsmedel i växthus
● Fleråriga energigrödor på åkermark: ett beslutsunderlag för ökad variation i landskapet i praktisk odling
● Hållbar spannmålsodling med ständiga förbättringar och Lean Production
● Kvävegödsling till slåttervall med nötflytgödsel och mineralgödsel - påverkan på avkastning, kväveutbyte och spridningskostnad
● Ny teknik för förbättrad insamling av data till fosformodeller
● Substratalternativ för ekologisk odling i kruka
● Tröskning med flexiskärbord för minskat spill i ärtodling samt vid liggsädsproblem

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-12

 

Avslutade projekt

 

Läs mer om vår verksamhet och några av våra projekt under vinjetten Forskning pågår.

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se