publicerat_40.jpg

Publikationer – maskiner & arbetsmiljö

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (1/10) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Ökad barnsäkerhet i jordbrukstraktorer, SLO  Niklas Adolfsson  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(337 KB)
Åtgärder för att förbättra den termiska miljön i fordonshytter. Prov med olika glastyper  Bohm Mats, Holmér Ingvar, Nilsson Håkan, Norén Olle  1996  R 230  Rapporter lantbruk och industri

Värmeavlastning i förarhytter. Studier i utrustning  Bergström Jan  1979  R 031  Rapporter lantbruk och industri

Värmeavlastning i förarhytter. Studier i klimatkammare  Browén Alf, Gustafsson Arne  1979  R 029  Rapporter lantbruk och industri

Värmeavlastning i förarhytter. Klimatupplevelser  Gustafsson Arne  1979  R 030  Rapporter lantbruk och industri

Värmeavlastning i förarhytter  Browén Alf  1978  R 025  Rapporter lantbruk och industri

Värdering av fordonsklimat med termisk docka  Bohm Mats, Browén Alf, Holmér Ingvar, Nilsson Håkan, Norén Olle  1990  R 123  Rapporter lantbruk och industri

Ventilationssystem och luftkvalitet i hytter på lantbruksmaskiner  Geng Qiuqing, Adolfsson Niklas, Bergström Jan, Norén Olle   2005  R 338  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(452 KB)
Vegetabiliska oljor som hydrauloljor och deras kompatibilitet med polymera material  Alsholm Maria   1996  R 225  Rapporter lantbruk och industri

Vegetabilisk transmissions-och hydraulolja i praktisk drift  Bohm Mats  1997  T 61  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(213 KB)
Vanliga maskinskador på traktorer  Bohm Mats  1992  T 34  Teknik för lantbruket

Vad är GPS  Ekfäldt Conny  1996  T 49  Teknik för lantbruket

Vad krävs för att arbetsskadorna i lantbruket ska minska?  Lindahl Cecilia, Antonsson Ann-Beth, Östlund Gabriella  2008  R 373  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(386 KB)
Utvärdering av olika distributionssätt av korrektionssignal för RTK-GPS  Gilbertsson Mikael, Westlin Hugo  2009  R 381  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(637 KB)
Utveckling av relevanta arbetscykler och emissionsfaktorer samt reducering av bränsleförbrukning för arbetsmaskiner (EMMA)  Hansson Per-Anders, Haupt Dan, Holmgren Kjell, Johansson Bengt, Lindgren Magnus, Löfgren Bengt, Nord Kjell, Norén Olle, Pettersson Ola, Wetterberg Christian  2002  R 309  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,21 MB)
Utveckling av ny teknik för spridning av flytgödsel  Oostra Huibert  1994  R 179  Rapporter lantbruk och industri

Utnyttja din skördetröska bättre, inställningar och körteknik  Lundin Gunnar  1992  T 33  Teknik för lantbruket

Use of Assistive Technology by Farmers with Disabilities in Sweden  Geng, Q. and Field, W  2015    Internationella konferenser

Uppbyggnad av ett mätsystem för kartläggning, ströspänning i djurstallar : bakgrund och teknisk beskrivning  Browén Alf  1991  R 136  Rapporter lantbruk och industri

Trådlöst snabbstopp för maskiner i lantbruket  Johansson Staffan  2002  R 295  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(157 KB)
<<< Föregående (1/10) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se