20120906_JTI_023.jpg

Avfall och avlopp - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.


<<< Föregående (1/6) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Små avrinningsområden. För demonstration av ett uthålligt jordbruk och renare vatten  Carlsson Göran, Steineck Staffan  2001  T 88  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(546 KB)
Humanurin som gödselmedel i vårsäd  Richert Stintzing Anna, Rodhe Lena  2000  T 84  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(378 KB)
Kretslopp - en förutsättning för ett uthålligt jordbruk och samhälle  Palm Ola, Carlsson Göran, Jakobsson Christine, Steineck Staffan  1999  T 79  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(978 KB)
Läkemedel i källsorterat klosettvatten och latrin  Lotta Levén, David Eveborn, Emelie Ljung, Meritxell Gros Calvo, Sahar Dalahmeh, Håkan Jönsson, Lutz Ahrens, Karin Wiberg, Göran Lundin   2016  RKA 54  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,44 MB)
GIS-kartering av miljöskyddsnivå för små avlopp - Ett hjälpmedel vid tillstånds- och tillsynsarbete  David Eveborn, Faruk Djodjic  2015  RKA 53  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,39 MB)
Reningseffektivitet hos BDT-anläggingar för små avlopp -Utarbetande av förslag till svensk provningsmetod  Ida Sylwan, Jonathan Alm, Mats Johansson, Amelia Morey Strömberg  2015  RKA 52  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,56 MB)
Samrötning av hästgödsel med nötflytgödsel - Fullskaleförsök vid Naturbruksgymnasiet Sötåsen  Henrik Olsson, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Mats Edström, Per-Ove Persson, Linus Andersson, Stig Bobeck, Anders Assarsson, Anders Benjaminsson, Adam Jansson, Lennart Alexandersson, Karolina Thorell  2014  RKA 51  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,51 MB)
Processintern metananrikning vid gödselrötning- försök i pilotskala  Johan Andersson, Henrik Olsson, Johnny Ascue, Gustav Rogstrand, Mats Edström, Åke Nordberg  2014  RKA 50  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(860 KB)
Inventering av biobäddar i Sverige 2013. Sammanställning av enkätundersökning genomförd vid behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel 2010-2012  Maria del Pilar Castillo, Leticia Pizzul, Eskil Nilsson  2013  RKA 49  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(548 KB)
Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg - uppstartsfas  Elin Elmefors, Emelie Ljung  2013  RKA 48  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1 MB)
Ökad acceptans för biogödsel inom jordbruket  Emelie Ljung, Ola palm, Lena Rodhe  2013  RKA 47  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,11 MB)
Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med mikroturbin för biogasproduktion  Brown Nils, Edström Mats, Hansson Mikael, Algerbo Per-Anders  2010  RKA 46  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,03 MB)
Latrin i kretslopp. Teknik och resursanvändning vid hantering i ett våtkomposteringssystem  Holm Caroline, Eveborn David, Nordberg Ulf, Persson Lennart  2009  RKA 45  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(406 KB)
System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll  Richert Stintzing Anna, Palm Ola  2009  RKA 44  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(177 KB)
Lokal behandling av slakteriavfall från småskalig slakt  Norén Agneta, Edström Mats, Nordberg Ulf, Palm Ola, Ringmar Anders  2008  RKA 43  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,81 MB)
Gårdsbaserad biogasproduktion - System, ekonomi och klimatpåverkan  Edström Mats, Jansson Lars-Erik, Lantz Mikael, Johansson Lars-Gunnar, Nordberg Ulf, Nordberg Åke  2008  RKA 42  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,17 MB)
Erfarenheter och kunskapsläge vid tömning av slamavskiljare  Eveborn David, Baky Andras, Norén Agneta, Palm Ola  2008  RKA 41  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(387 KB)
Konsekvenser av alternativa omhändertaganden av slam från slutna tankar  Eveborn David, Norén Agneta, Palm Ola  2007  RKA 39  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(502 KB)
Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun   Eveborn David, Malmén Linda, Persson Lennart, Palm Ola, Edström Mats  2007  RKA 38  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,06 MB)
Metoder för avfallshantering vid småskalig slakt  Edström Mats, Malmén Linda, Hansson Mikael, Palm Ola   2006  RKA 37  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(327 KB)
<<< Föregående (1/6) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se