publicerat_40.jpg

Publikationer – avfall och avlopp

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (1/6) Nästa >>>

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Ökad acceptans för biogödsel inom jordbruket  Emelie Ljung, Ola palm, Lena Rodhe  2013  RKA 47  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,11 MB)
Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1)  Lena Rodhe, Mats Edström, Åke Nordberg, Marianne Tersmeden, Johnny Ascue  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(597 KB)
Växtnäringseffekter av rötat matavfall i fältförsök med vårsäd  Richert-Stintzing Anna, Karlsson Gunilla, Steineck Staffan  1999  R 258  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,44 MB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager– försök i pilotskala  Holmgren, M.A., Olsson, H, Rodhe, L., Willén, A.  2013    Övriga publikationer

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie  Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.  2011    Övriga publikationer

Våtkompostering som stabiliserings- och hygienmetod för organiskt avfall  Norin Erik   1996  RKA 03  Rapporter kretslopp och avfall

Våtkompostering i ett lokalt, kretsloppsbaserat behandlingssystem för toalett- och köksavfall  Norin Erik  1996  RKA 05  Rapporter kretslopp och avfall

Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun   Eveborn David, Malmén Linda, Persson Lennart, Palm Ola, Edström Mats  2007  RKA 38  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,06 MB)
Våtkompostering -maten du åt kan bli bra gödsel  Malmén Linda   2005  J 109  JTI informerar
Ladda ner
(399 KB)
Verktyg för att säkerställa lågt kadmiuminnehåll i biogödsel  Anderzén, C., Ljung, E.  2013    Övriga publikationer

Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar  Henrik Olsson  2014    Övriga publikationer

Utvärdering av två metoder för luktreducering av komposterbart avfall från livsmedelsbutiker  Torén Anna, Dustan Andrew, Ringmar Anders, Arinder Pernilla   2003  RKA 29  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(742 KB)
Utvärdering av Rondecos komposteringsförsök i pilotskala i Stora Viken, hösten 1996  Berg Per E O, Mathisen Bertit, Ryk Lennart, Torstensson Lennart, Hovsenius Gunnar   1998  RKA 14  Rapporter kretslopp och avfall

Utvärdering av gårdsbiogasanläggning med mikroturbin för biogasproduktion  Brown Nils, Edström Mats, Hansson Mikael, Algerbo Per-Anders  2010  RKA 46  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,03 MB)
Uppsamling, våtkompostering och användning av klosettvatten och organiskt avfall i Sunds kommun, Åland  Palm Ola, Malmén Linda   2003  RKA 27  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(2,99 MB)
Undersökning av luktreducerande system och deras effekter i storskaliga biogas och komposteringsanläggningar i Europa  Berg Jessica  2001  RKA 26  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,87 MB)
Torrötning - kunskapssammanställning och bedömning av utvecklingsbehov  Nordberg Ulf, Nordberg Åke  2007  R 357  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(911 KB)
Systems Analysis of Nutrient Recycling from Organic Waste  Dalemo Magnus, Björklund Anna, Oostra Huibert, Sonesson Ulf   1998  RKA 15  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(1,81 MB)
Systemanalys av avfallshanteringen i kommunerna Falun och Borlänge  Baky Andras, Malmén Linda, Thyselius Lennart   2000  RKA 23  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(171 KB)
System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll  Richert Stintzing Anna, Palm Ola  2009  RKA 44  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(177 KB)
<<< Föregående (1/6) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se