publicerat_40.jpg

Publikationer – avfall och avlopp

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Enklare källsortering i restauranger och storkök 1    2003    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,24 MB)
Enklare källsortering i restauranger och storkök 2    2003    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,19 MB)
Enklare källsortering i restauranger och storkök 3    2003    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,19 MB)
Enklare källsortering i livsmedelsbutiker 1    2003    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,12 MB)
Enklare källsortering i livsmedelsbutiker 2    2003    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,11 MB)
Enklare källsortering i livsmedelsbutiker 3    2003    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,11 MB)
Enskilda avlopp - problem och möjligheter    2003    Övriga publikationer
Ladda ner
(586 KB)
Små avlopp ska vara enkla    2008    Övriga publikationer
Ladda ner
(5,88 MB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie  Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.  2011    Övriga publikationer

Best available technologies for pig manure biogas plants in the Baltic Sea Region  Frandsen T.Q, Rodhe L, Baky A, Edström M, Sipilä i, Petersen S.L, Tybirk K  2011    Övriga publikationer

Kvantifiering av fosforläckage från markbaserade avloppssystem  David Eveborn, Jon Petter Gustafsson, Elin Elmefors, Emelie Ljung, Lin Yu, Gunno Renman  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,16 MB)
Gödsla med toalettavfall – men certifiera först!    2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(538 KB)
Strategier för att effektivisera rötning av substrat med högt innehåll av lignocellulosa och kväve  Mats Edström, Maria del Pilar Castillo, Johnny Ascue, Johan Andersson, Gustav Rogstrand, Åke Nordberg, Anna Schnürer  2014    Övriga publikationer

Mikroplaster i biogasprocessen – Förstudie  Levén, L., Nordberg, U., Yngvesson, J., Henriksson, G., Enebro, J.  2013    Övriga publikationer

Future Toilet Fashion - En förstudie om stimuleringsåtgärder för systeminnovationer inom avloppshantering  Ida Sylwan, David Eveborn, Johanna Ulmanen  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,32 MB)
Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam  Håkan Jönsson, Christian Junestedt, Agnes Willén, Jingjing Yang, Kåre Tjus, Christian Baresel, Lena Rodhe, Jozef Trela, Mikael Pell, Sofia Andersson.  2015    Övriga publikationer

Rätt slam på rätt plats  Gunilla Henriksson, Ola Palm, Kent Davidsson, Emelie Ljung, Anna Sager  2012    Övriga publikationer

Förbehandling av lignocellulosarika råvaror för biogasproduktion - Nyckelaspekter vid jämförande utvärdering  Björnsson, L., Castillo, d P M., Gunnarsson, C., Svensson, S-E., Wallberg, O  2014    Övriga publikationer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer - Dagvattenrening i mark och dränerande hårdgjorda system  Elin Elmefors  2014    Övriga publikationer

Omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp – Nulägessammanställning och framtidsplan  Elin Elmefors, Emelie Ljung  2014    Övriga publikationer

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se