omoss4.jpg

Pressbilder

Bilder som publiceras på denna sida är fria för nedladdning. Bilderna är högupplösta och får användas för redaktionella ändamål i sammanhang som rör f d JTI. Ange alltid fotografens namn vid publicering.

Spara ner en bild så här: ställ pekaren på bilden, högerklicka och välj "spara bild som ...". Välj platsen där du vill spara bilden, och klicka på Spara.

Vid frågor kontakta Carina Johansson, tel: 010- 516 69 28, eller mejl: carina.johansson(at)ri.se

Personalbilder


 

Batteridriven kompaktlastare maj 2015
Tillsammans med LRF, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, konsulten Solkompaniet och företaget Wacker Neuson har JTI utvärderat JTI en batteridriven kompaktlastare för lättare inomgårdsarbete i lantbruket. Traktorn kommer från tyska Weidemann.
Foto: Weidemann

Djur ute februari 2015
JTI:s utedjurs-modell har använts vid uppfödning av dikor till köttdjur. Korna trivdes bra i tälten.
Foto: JTI
JTI:s utedjurs-modell har använts vid uppfödning av dikor till köttdjur. Korna trivdes bra i tälten.
Foto:JTI
Kamp mot tramp februari 2014
Forskningstekniker Tomas Reilander och Marianne Tersmeden (f d JTI) lägger ut armeringsmattor i beteshagar.
Foto: Sofia Bureborn/JTI
Armeringsmattorna placeras på hårt belastade ytor i beteshagen.
Foto: Sofia Bureborn/JTI
Stressade kor/Cecilia Lindahl april 2014
Cecilia Lindahl har studerat riskfaktorer vid hantering av mjölkkor.
Foto: Sofia Bureborn/JTI
Cecilia Lindahl har studerat riskfaktorer vid hantering av mjölkkor.
Foto: Sofia Bureborn/JTI
Kasserat ensilage maj 2014
Om man använder kasserat ensilage för att producera biogas,
kan man göra ett kvittblivningsproblem till en energiresurs.
Foto: JTI
Processintern metananrikning juli 2014
Den mobila biogasanläggning som JTI har byggt, används vid forskningsprojekt och för t ex optimeringsuppdrag åt enskilda beställare. Här är anläggningen placerad i anslutning till biogasanläggningen vid SLU:s forskningscentrum Lövsta strax utanför Uppsala.
Foto: Sofia Bureborn/JTI

 

 

 

 

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-06-07

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se