foskning_pagar.jpg

Tillbaka till Forskning pågår >>

BIOGAS3

- självförsörjning av energi inom livsmedelsindustri och lantbruk genom småskalig biogasproduktion

Vad är Biogas3? Se filmen om projektet Biogas3 på Youtube>>

 

Vid livsmedelsindustrier och lantbruk produceras stora mängder organiska restprodukter. Samtidigt har dessa branscher ett stort energibehov. En biogasanläggning kan förvandla avfallet till en resurs, göra verksamheten självförsörjande på förnybar energi och ge företaget en starkare miljöprofil.

JTI är svensk partner i EU-projektet BIOGAS3 som ska främja hållbar produktion av energi från restprodukter. Genom projektet erbjuder JTI kostnadsfri utbildning och enklare rådgivning till små och medelstora livsmedelsföretag och lantbruk som är intresserade av biogasproduktion.

Erbjudanden från BIOGAS3:

  • Stöd, rådgivning och enklare förstudier om biogasproduktion för enskilda livsmedels- och lantbruksföretag
  • Utbildning inom småskalig biogasproduktion och självförsörjning av energi
  • Kontakter och "matchmaking" mellan teknikleverantörer för småskalig biogasproduktion och livsmedels- och lantbruksföretag som är intresserade av biogasproduktion

Kontakta oss på biogas3@jti.se om du vill veta mer om hur ditt företag kan ta vara på avfall och sänka energikostnaderna!

Varför biogas?

Företag inom livsmedelsbranschen har ofta höga kostnader för både energi och avfallshantering. Samtidigt lämpar sig verksamhetens restprodukter (till exempel frukt- och grönsaksrester, bageriavfall, slaktavfall, mejeriavfall osv) väl för produktion av biogas.

 

Genom att använda restprodukterna för biogasproduktion kan företaget producera sin egen energi och samtidigt bidra till en bättre miljö.

Vid småskalig biogasproduktion används gasen oftast som bränsle i en gaspanna för värmeproduktion eller i en motor som driver en generator för produktion av både värme och el.

Vid biogasproduktion bildas även en restprodukt - rötrest - som är ett värdefullt gödselmedel.

Vad är BIOGAS3?

Projektet BIOGAS3 är en del av EU-programmet "Intelligent Energy Europe". Det tvååriga projektet syftar till att främja små biogasanläggningar där restprodukter från livsmedelsindustri och lantbruk omvandlas till energi för självförsörjning.

BIOGAS3 leds av det spanska institutet Ainia, och omfattar totalt 10 partner i 7 länder.

 

 

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2016-03-08

 

Sustainable Small-scale biogas production from agro-food waste för energi Self-suffiency

.............................

Handbok om biogas

Projektet har sammanställt en handbok om småskalig biogasproduktion, som också innehåller en förteckning över europeiska leverantörer av biogasteknik. Handboken kan laddas ner här:

Handbok i småsklaig biogasproduktion >>

.............................

Kontakt

biogas3@jti.se

Henrik Olsson
010-516 69 36
henrik.olsson@jti.se

Gustav Rogstrand
010-516 69 48
gustav.rogstrand@jti.se

 

.............................

Se även

Läs reportaget om BIOGAS3 i JTI:s kundtidning DRIV >> (sid 18-19)

Läs mer om BIOGAS3 på projektets webbplats: www.biogas3.eu
Här hittar du bland annat rapporter, verktyg och annat material som utvecklas under projektets gång.

Följ BIOGAS3 på Twitter >>

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se