Anlita_JTI.jpg

Mobil biogasanläggning

Den mobila anläggningen i Uppsala är den enda
i sitt slag i Sverige. Den byggdes i dåvarande JTI:s
verkstad.

Jordbruk och Livsmedel (f d JTI) erbjuder en mobil pilotanläggning för biogasförsök, tillsammans med 30 års erfarenhet från biogasverksamhet och kompetent personal.

Erbjudandet lämpar sig för anläggningar med utvecklingsbehov.

Uppdrag eller forskning

Den mobila anläggningen och önskad biogaskompetens upplåts vid uppdrag med sekretess.

Upplåtelse av anläggningen kan också ske i samband med forskningsprojekt, där man tillsammans med Jordbruk och Livsmedel (f d JTI) söker extern finansiering.

Relevanta resultat!

Den dagliga driften av pilotanläggningen sköts av personal på plats. Försöken görs på anläggningens egna substrat. Det ger resultat som direkt kan återkopplas till verksamheten.

Många arbetsområden

• Testa tänkta förändringar i processen, t ex ökad belastning

• Testa planerad tillbyggnad

• Testa processgränser

• Utbildning och demonstration

• Jämföra hygieniseringsmetoder (pastörisering vid olika temperaturer och tidskombinationer eller termofil rötning)

• Undersöka biogasutbyte och kvalitet vid olika substratkombinationer

• Undersöka hur förändrad drift påverkar omrörnings- och pumpningsegenskaper hos substrat och rötkammarinnehåll

• Prova olika sönderdelningsmetoder

Fakta om den mobila biogasanläggningen

• Rötkammarvolym: 6 m3 (5 m3 effektiv volym)
• Kapacitet: 100-500 kg/dag
• Processtemperatur: 30-60° C
• Uppehållstid: 10-50 dagar
• Hygieniseringskapacitet: 30- 600 kg/omgång upp till 15 omgångar/dag

• Möjliga rötningssubstrat: Flytande - fasta (via sönderdelning, blandning och spädning som kan göras ombord). Exempel: avloppsslam, fettavskiljarslam, slakteriavfall, matavfall, flytgödsel, fastgödsel, växtodlingsrester och energigrödor.

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-04

 

Kontakt

Vill du diskutera utvecklingsmöjligheter för din befintliga eller planerade biogasanläggning? Kontakta

Gustav Rogstrand
gustav.rogstrand@jti.se
Tel: 010-516 69 48

Johan Laurell
johan.laurell@jti.se
Tel 010-516 69 96

 

 

 

 

 

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se