foskning_pagar.jpg

Tillbaka till Forskning pågår >>

Eldriven kompaktlastare
- sparar pengar och energi

Nästan alla maskiner som används i lantbruket är dieseldrivna. Med eldrift kan man sänka den totala energianvändningen och minska förbrukningen av fossil energi.

Den batteridrivna maskinen eHoftrac
har utvecklats för lättare arbeten inom
till exempel lantbruk och trädgård.

Nu testas Sveriges första batteridrivna kompaktlastare speciellt utvecklad för lättare inomgårdsarbeten i ett projekt som leds av f d JTI.

Maskinen – eHoftrac från tyska Weidenmann – har tidigare utvärderats teoretiskt. Den studien visade att eldriften gav bättre driftsekonomi, lägre ljudnivå, inga avgasutsläpp och fullgod kapacitet jämfört med en jämförbar dieselmaskin.

El passar inomgårds

Studier har visat att just inomgårdsarbeten, alltså gårdsnära sysslor som ofta utförs med mindre lastmaskiner, lika bra kan göras med el som med diesel. De här maskinerna används varje dag året runt.  Arbetsuppgifterna innebär många starter och stopp, samt höjning och sänkning av last. Det är ett körmönster som passar bra för eldrift.

För att se hur eHoftrac fungerar i praktiken testkörs nu fyra maskiner på svenska gårdar. Projektet innefattar även demonstrationer där intresserade lantbrukare kan provköra maskinerna.

I projektet utvärderas:

  • Funktion och energianvändning
  • Batteri och laddningsutrustning
  • Närmiljö
  • Användarperspektiv
  • Ekonomi
  • Säkerhet
  • Systemintegration (egen el)


Projektet undersöker också möjligheten att använda el från egen solelproduktion till laddning av batteritraktorn.

Projektet finansieras av Energimyndigheten, LRF, Wacker-Neuson, Solkompaniet och medverkande lantbrukare.

Batterimaskin på TV

Weidemans eHoftrac visades på Elmia Lantbruk i Jönköping i oktober 2015. Se intervjun med Henrik Kauhanen från Wacker Neuson i ATL-play >>

 

 

 

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

Kontakt

Ola Pettersson
ola.pettersson@jti.se
010-516 69 47

 

Mer läsning

Förstudie: Eldriven inomgårdstraktor (pdf)
Rapport, 2014

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner - förstudie (pdf)
Rapport, 2014

 

Projektdeltagare: 

 

 


 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se