foskning_pagar.jpg

Tillbaka till Forskning pågår>>

Eurolegume – baljväxter ger grönt protein

Baljväxter är med sin kvävefixerande förmåga en viktig gröda för både jordbruket och ekosystemet i stort. De är också en värdefull proteinkälla för människor och djur. EU-projektet EUROLEGUME verkar för en ökad och uthållig produktion av baljväxter i Europa. F d JTI – Institutet för lantbruks- och miljöteknik är projektets svenska partner.

Projektet EUROLEGUME fokuserar på tre baljväxter: åkerböna/bondböna, ärta samt "black-eye bean". Utifrån dessa baljväxter vill man ta fram näringsriktiga och hälsosamma livsmedel och regionalt producerat foder. Projektet vänder sig till livsmedelsproducenter, fodertillverkare, odlare och konsumenter.

I projektet utvärderar man hur olika baljväxtsorter (nya och gamla, internationella och lokala) fungerar som råvara för livsmedel och foder, samt hur dessa sorter ska odlas för att ge hög avkastning och en positiv påverkan i lantbruket odlingssystem. Odlingsduglighet, avkastning och skördetidpunkt är några av frågeställningarna.

En annan viktig fråga i projektet är odlingsteknik för baljväxter och plantornas samverkan med de kvävefixerande bakterierna i marken. Alla baljväxter har förmåga att ta upp luftens kväve och använda den för sin tillväxt. Detta gör baljväxterna särskilt viktiga för en hållbar odling med minimerad insats av kvävegödslingsmedel.

En av forskningsgrupperna i projektet studerar och tar fram förslag på nya livsmedel baserade på t ex bondböna. Det kan vara soppor, snacks, vegetariska produkter eller produkter som man normalt inte hittar i handeln. Arbetsgruppen studerar även utveckling av nya eller mer avancerade foder till slaktsvin, fjäderfä och odlad fisk.

Jordbruk och Livsmedel (f d JTI) arbetar i tre av forskargrupperna och kommer regelbundet att informera om projektets resultat.

EUROLEGUME finansieras av EU genom FP7, omfattar totat 6,5 miljoner euro och pågår 2014-2017. Ett stort antal organisationer från tio länder deltar i projektet.


Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-04

 
Kontaktperson
Fredrik Fogelberg, fredrik.fogelberg@jti.se, 010-516 69 08

......................

Länkar

Projektets webbplats: http://www.eurolegume.eu/


Projektets sida på Facebook: https://www.facebook.com/eurolegume

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se