foskning_pagar.jpg

Forskning för bättre mat och miljö

Vi vill att vår forskning ska komma till nytta. Genom samverkan, utveckling och tillämpning utifrån kundens behov kan våra resultat snabbt omsättas i praktiken.

Läs mer om några av våra  projekt:

 


Biogas 3
Nutrinflow

Självförsörjning av energi inom livsmedelsindustri och lantbruk genom småskalig biogasproduktion
Läs mer >>

EU-projekt som med innovativ vattenförvaltning vill skapa ett blåare Östersjön.
Läs mer >>
Ren biogas på gården Eldrift är klimatsmart

Vår enkla teknik för uppgradering kan ge billigare gårdsgas.
Läs mer >>

Vi testar Sveriges första batteridrivna kompaktlastare speciellt utvecklad för lättare inomgårdsarbeten.
Läs mer>>

För ett fosslifritt jordbruk
Eurolegume
Så jobbar vi för att minska
jordbrukets beroende av olja!
Läs mer >>

EU-projektet som ska ge mer bönor och ärtor för grönt protein.
Läs mer >>


Kamp mot tramp Odling med precision
Mindre slitage i beteshagen med armeringsmattor och bark på marken.
Läs mer >>
Nettokartan omsätter traktordata i handfasta odlingsråd. Läs mer>>


 


Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se