foskning_pagar.jpg

CE-märkning av små maskiner i lantbruket

Vad händer om man bygger om en maskin som är CE-märkt? Vad händer om man köper en icke CE-märkt maskin från ett utomeuropeiskt land? Vad händer vid en olycka?

Under våren 2014 tog dåvarande JTI fram en enkel manual för lantbrukare som använder maskiner köpta utanför EU, eller som kanske till och med byggt egna speciallösningar. Egenimport och hemmabyggen gör det möjligt att få fram utrustning som passar den egna gården, men maskinerna uppfyller inte alltid de krav som ställs utifrån arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.

I ett antal brev beskrevs vad CE-märkning innebär, och vad man som lantbrukare skall tänka på  när man köper in maskiner.

Vi exemplifierade med en specialmaskin som dåvarande JTI ägde och som kan ge ledning till dig som står i begrepp att köpa utrustning från t ex länder utanför EU.

 

Följ projektets brevserie

15 april 2014
Första brevet
"CE-märkning" - vad innebär detta för mig som lantbrukare
(pdf)

24 april 2014
Andra brevet
SMP (Svensk maskinprovning) identifierar och bedömer risker (pdf)

14 maj 2014
Tredje brevet
Dokumentation och riskanalys (pdf)

21 maj 2014
Fjärde brevet
Riskidentifiering och svensk manual (pdf)

23 maj 2014
Femte brevet
Maskininköp från andra länder (pdf)

26 maj 2014
Sjätte och sista brevet
Är en egen CE-märkning värd mödan? (pdf)

 

Dåvarande JTI importerade en bönrost från Sydafrika. Med den som
exempel diskuterade projektets brev frågor som är viktiga vid en CE -märkning.
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-04

 

Kontakt

Fredrik Fogelberg
010 - 516 69 08

 

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se