publicerat_40.jpg

Publikationer – husdjur och stallgödsel

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationern kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (1/12) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Lönsam stallgödselhantering – teknik, växtnäringshushållning  Malgeryd Johan  2002  T 99  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(707 KB)
Djupströgödsel till vårsäd – höst- och vårspridning av färsk  Karlsson Stig, Salomon Eva  2002  T 97  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(693 KB)
Mobila slakterier för nötkreatur och svin  Benfalk Christel, Edström Mats, Geng Qiuqing, Gunnarsson Fredrik, Lindgren Kristina, Nordberg Åke   2002  T 95  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(605 KB)
Kycklinggödsel - hantering, växtnäring och miljökonsekvenser  Rodhe Lena, Richert Stintzing Anna, Vestgöte Erik, Salomon Eva, Karlsson Stig  2000  T 87  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(359 KB)
Rena kor i uppbundna system  Lindgren Kristina, Benfalk Christel  2000  T 85  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(391 KB)
Hästar - gödselhantering  Steineck Staffan, Svensson Lennart, Jakobsson Christine, Karlsson Stig, Tersmeden Marianne  2000  T 82  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(1,43 MB)
Automatisk mjölkning - mer än en mjölkningsrobot  Benfalk Christel, Karlsson Stig, Ekman Torkel, Wiktorsson Hans, Gunnarsson Fredrik, Andersson Hans  1999  T 80  Teknik för lantbruket

Ensilage i balar till hästar  Sundberg Martin  1999  T 76  Teknik för lantbruket

Spridning av stallgödsel till vall  Rodhe Lena  1998  T 70  Teknik för lantbruket

Utnyttjande och förluster av kväve vid ytmyllning av flytgödsel.  Svensson Lennart, Lindén Börje  1998  T 65  Teknik för lantbruket

Automatisk mjölkning  Thylén Anders  1998  T 64  Teknik för lantbruket

Minska ammoniakförlusterna vid hantering av flytgödsel  Karlsson Stig, Malgeryd Johan, Rodhe Lena  1997  T 60  Teknik för lantbruket

Minska ammoniakförlusterna vid hantering av fast-och kletgödsel  Malgeryd Johan, Karlsson Stig  1996  T 56  Teknik för lantbruket

Kor i lösdrift-konkurrens om fodret  Olofsson Jan, Wiktorsson Hans, Nilsson Edvard  1996  T 55  Teknik för lantbruket

Urin från djur till gröda  Rodhe Lena  1996  T 53  Teknik för lantbruket

Strängkompostering av djupströgödsel  Karlsson Stig  1995  T 48  Teknik för lantbruket

Reglersystem för flytgödselspridare  Malgeryd Johan  1992  T 36  Teknik för lantbruket

Spridning av flytgödsel till stråsäd  Rodhe Lena  1992  T 35  Teknik för lantbruket

Ekonomisk analys av stallgödsel  Rodhe Lena, Brundin Sven  1990  T 25  Teknik för lantbruket

Teknik för spridning av stallgödsel  Carlsson Göran  1990  T 23  Teknik för lantbruket

<<< Föregående (1/12) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se