publicerat_40.jpg

Publikationer – husdjur och stallgödsel

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationern kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (1/12) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Åtgärder för minskad ammoniakavgång från fastgödsellager  Rogstrand Gustav, Tersmeden Marianne, Bergström Jan, Rodhe Lena  2005  R 344  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(403 KB)
Åtgärder för att minska ammoniakemissionerna vid spridning av stallgödsel  Malgeryd Johan  1996  R 229  Rapporter lantbruk och industri

Åtgärder för att minska ammoniakemissionerna vid lagring av stallgödsel  Karlsson Stig  1996  R 228  Rapporter lantbruk och industri

Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1)  Lena Rodhe, Mats Edström, Åke Nordberg, Marianne Tersmeden, Johnny Ascue  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(597 KB)
Ytmyllning av flytgödsel till vall – sparar kväve men kräver kraftigare traktor  Rodhe Lena  2003  J 103  JTI informerar
Ladda ner
(339 KB)
Ytmyllning av flytgödsel till vall  Rodhe Lena, Etana Ararso   2003  R 315  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(923 KB)
Winter Runoff of Nitrogen and Phosphorus from a Rotational Pen Design with Suckler Cows  Salomon, E. , Aronsson, H. , Torstensson, G. and Ulén, B  2015    Vetenskapliga publiceringar

Växthusgaser från stallgödsel - Litteraturgenomgång och modellberäkningar  Rodhe Lena, Baky Andras, Olsson Johanna, Nordberg Åke  2012  R 402  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,21 MB)
Växthusgaser från rötad och orötad nötflytgödsel vid lagring och efter spridning - samt bestämning av ammoniakavgång och skörd i vårkorn  Lena Rodhe, Johnny Ascue, Marianne Tersmeden, Agnes Willén, Åke Nordberg, Eva Salomon, Martin Sundberg  2013  R 413  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,07 MB)
Växthusgasemissioner från lager med nötflytgödsel  Rodhe Lena, Ascue Contreras Johnny, Tersmeden Marianne, Ringmar Anders, Nordberg Åke  2008  R 370  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(4,15 MB)
Värmedriven mjölkkylning i syfte att öka lönsamheten vid gårdsbaserad biogaskraftvärme  Brown Nils, Pettersson Ola  2009  R 388  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(715 KB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala  Holmgren M.A., Willén A., Olsson H. & Rodhe L  2013    Övriga publikationer

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie  Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.  2011    Övriga publikationer

Värdering av griskött på en lokal marknad - ur ett konsumentperspektiv  Andersson Christoffer, Lagerkvist Carl-Johan, Carlsson Fredrik, Hannerz Nils, Lindgren Kristina, Frykblom Peter   2004  R 325  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(711 KB)
Utvärdering av vattenventil till slaktsvin  Larsson Kjell  1997  R 239  Rapporter lantbruk och industri

Utvärdering av karaktäriseringsmetoder för stallgödsel  Malm Peter  1994  R 173  Rapporter lantbruk och industri

Utveckling av ny teknik för spridning av flytgödsel  Oostra Huibert  1994  R 179  Rapporter lantbruk och industri

Utveckling av en mobil hydda för ekologiska slaktsvin på bete  Salomon Eva, Andresen Niels, Gustafsson Mats, Löfquist Ingela, Nyman Magnus, Ringmar Anders, Tersmeden Marianne  2009  R 383  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,8 MB)
Utredning om de tekniska och ekonomiska möjligheterna i Sverige att luta halm och att till kreatursfoder använda lutad halm  Persson Sven Johan  1969  R 003  Rapporter lantbruk och industri

Utnyttjandemått i VMS – en nyckeltalsjämförelse av två grupphållningsstrategier  Nordin Jenny  2003  R 314  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(3,59 MB)
<<< Föregående (1/12) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se