publicerat_40.jpg

Publikationer – husdjur och stallgödsel

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationern kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Moving Floor  Gustafsson Mats  2006    Övriga publikationer
Ladda ner
(128 KB)
Bullerdos och arbetsförbrukning vid vägning med optisk våg i grisstall, SLO-908  Geng Qiuqing  2006    Övriga publikationer
Ladda ner
(205 KB)
Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar - Litteraturstudie  Holmgren M.A, Willén A, Rodhe L.  2011    Övriga publikationer

Best available technologies for pig manure biogas plants in the Baltic Sea Region  Frandsen T.Q, Rodhe L, Baky A, Edström M, Sipilä i, Petersen S.L, Tybirk K  2011    Övriga publikationer

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala  Holmgren M.A., Willén A., Olsson H. & Rodhe L  2013    Övriga publikationer

Stallgödsel – en resurs i ditt företag, SLA  Johan Malgeryd, Stig Karlsson, Lena Rodhe, Eva Salomon  2002    Övriga publikationer

Arbetstidsstudier i mjölkproduktionen, SLA  Fredrik Gunnarsson  2001    Övriga publikationer

Sustainable manure management in the Baltic Sea Region. Results, cases and project recommendations   Tybirk, K., Luostarinen, S., Hamelin, L., Rodhe, L. Haneklaus, S., Poulsen, H.D. and Jensen, A.L.S  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(4,46 MB)
Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMS-gårdar – Förstudie  Martin Sundberg, Inger Andersson, Anders Christiansson, Mats Gyllenswärd  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(141 KB)
Korrekt dosering av flytande diskmedel - en förutsättning för fullgod disk och mjölkkvalitet  Martin Sundberg, Mats Gyllenswärd  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(676 KB)
Lugn och säker hantering av utegående nötkreatur – en effektiv åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och undvika farliga situationer  Qiuqing Geng, Eva Salomon, Lotten Wahlund, Sophie Atkinson   2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(176 KB)
Minska utsläppen av växthusgaser från stallgödsel  Lena Rodhe  2014    Övriga publikationer

Economics of manure logistics, separation and land application  Kässi, P., Lehtonen, H., Rintamäki, H., Oostra, H., & Sindhöj, E.,  2013    Övriga publikationer

Rötrest från biogasanläggningar – återföring av växtnäring i ekologiskt produktion.  Salomon, E., Wivstad, M.  2013    Övriga publikationer

Ekologisk production och klimatpåverkan – En sammanställning av kunskapsläge och framtida forskningsbehov.  Röös, E., Sundberg, C., Salomon, E., Wivstad, M.   2013    Övriga publikationer

Green nitrogen – possibilities for production of mineral nitrogen fertilizers based on renewable resources in Sweden  Ahlgren, S., Baky, A., Bernesson, S., Nordberg, Å., Norén, O., Hansson, P.-A.   2011    Övriga publikationer

Frekvent halmtilldelning till slaktsvin - effekt på beteense och välfärd  Ann-Kristina Lind, Fredrik Fogelberg, Cecilia Lindahl, Lotten Wahlund, Alf Gustavsson, Marianne Tersmeden, Anders Ringmar, Tomas Reilander  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(372 KB)
Surgörning av nötflytgödsel - effekt på ammoniak-avgången vid spridning av rötad respektive icke-rötad gödsel i vall  Lena Rodhe, Sofia Delin, Kjell Gustafsson  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(729 KB)
Hur optimeras provisoriska drivningssystem till fixeringsbox avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd?  Cecilia Lindahl, Ann-Kristina Lind, Lotten Wahlund  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(612 KB)
Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel (år 1)  Lena Rodhe, Mats Edström, Åke Nordberg, Marianne Tersmeden, Johnny Ascue  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(597 KB)
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se