omoss4.jpg

Viktig information om f d JTI

All verksamhet i JTI AB har flyttats in i moderbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid årsskiftet 2017 gick sedan SP tillsammans med Innventia och Swedish ICT samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Läs mer om detta på ri.se.

Processen med att ändra företagsnamn pågår. Tills ändringarna är godkända och registrerade hos Bolagsverket fortsätter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (organisationsnummer 556464-6874) att skriva offerter, kontrakt, avtal och andra legala handlingar i nuvarande bolagsnamn.

Fakturaadress

Från och med 1 oktober 2016 ska fakturor till f d JTI adresseras till

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Box 857
501 15 Borås

Alla leverantörsfakturor måste märkas med referensperson/beställare. Fakturor utställda till fel bolagsnamn kommer att returneras

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-09

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se