20120906_JTI_023.jpg

Maskiner och arbetsmiljö

Traktor i fält
Vi studerar miljön både inne i och utanför traktorn.
Jordbruk och livsmedel (f d JTI) strävar efter att göra jordbruk och entreprenadverksamhet till attraktiva verksamheter. Därför vill vi verka för en säker och hälsosam arbetsmiljö, samt reducera energiförbrukning och underhållskostnader för jordbrukets maskiner.

Att hantera maskiner är en central del av lantbrukarens arbete. Detta ställer höga krav på lantbrukaren när det gäller såväl utbildning som arbetsmetodik och säkerhetstänkande. Maskinkostnader är också en stor utgiftspost för ett lantbruksföretag.

Utveckling för säker arbetsmiljö

I vår forskning identifieras områden där såväl ekonomi som arbetsmiljö kan förbättras. Vi fokuserar även på miljön utanför maskinerna och studerar bränsleförbrukning och emissioner. Vi utvecklar ny teknik och utvärderar befintliga maskinsystem, ofta i nära samarbete med maskintillverkarna.

Vi utvecklar och utvärdera tekniker och metoder för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi identifierar positiva och negativa faktorer i arbetsmiljön och tar fram strategier för hur de negativa ska åtgärdas. Det gäller bland annat andelen olycksfall, som tyvärr är hög inom lantbruket. I flera projekt studerar vi varför olyckor sker och föreslår lösningar som kan minska antalet olyckor.

WEST ger helhetssyn

Vi studerar arbetsmiljö i till exempel förarhytter, vid kött- och mjölkproduktion och vid avfallshantering. Vår verksamhet omfattar också studier i klimatergonomi och av fysiska faktorer som buller, luftföroreningar och damm. I vårt ergonomilab görs analyser av olika arbetsmoment, samt utvärderingar av färdiga produkter och prototyper.

Med hjälp av WEST-jordbruk (Work Environment Screening Tool) kan vi göra bedömningar av den totala arbetsmiljön inom jordbruket. Metoden utvecklades ursprungligen för industrin men har modifierats av våra  forskare för att passa jordbruksmiljön.

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-06-07

 

Kontakt

Maskiner:
Ann Segerborg-Fick

010 - 516 69 14

Arbetsmiljö:
Anna Rydberg
010 - 516 69 55

 

"Brevkurs" i CE-märkning

Är du lantbrukare och bygger eller importerar egna maskinlösningar? Under våren 2014 publicerade vi en brevserie om CE-märkning av små maskiner i lantbruket.

Läs mer >>

 

Logga LAMK

Vi deltar i branschnätverket LAMK - Lantbrukets arbetsmiljökommitté.

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se