publicerat_40.jpg

Meddelanden

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer och ladda ner de som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Denna serie består av rikt illustrerade handledningar och översikter och trycktes 1945-1996. Meddelanden som har utgivits före år 1980 har inte lagts ut på vår webbplats (med något enstaka undantag). Vissa nummer i serien finns i digital form (pdf-fil) och går att ladda ner. Dessa nummer kan också sökas i DIVA.

<<< Föregående (1/3) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
M 452 Anpassa odlingen till växtplatsen  Thylén Lars  1996

M 450 Kalkylprogram i lantbruket  Nelson, B-O.   1995

M 449 Använd rätt smörjmedel  Bohm, M.   1995

M 448 Småskalig elkraftproduktion  Johansson Staffan  1995
Ladda ner
(1,59 MB)
M 446 Maskinskador på jordbrukstraktorer. Skadefrekvens, orsaker och åtgärder  Bohm Mats   1994

M 445 Pressanläggningar för rapsfrö – planering, uppbyggnad och användning  Norén Olle, Bernesson Sven, Johansson Staffan, Lindström Lars   1994
Ladda ner
(1,28 MB)
M 443 Skördetröskning med reparbord  Lundin Gunnar   1993

M 442 Minska maskinkostnaderna med planerat förebyggande underhåll  Bohm Mats, Bengtsson Nils   1993

M 439 Lufttät lagring av fuktig foderspannmål  Ekström Nils  1992

M 438 Potatis – ny teknik för blastdödning  Larsson Kjell  1992

M 437 Hjälpmedel för att sänka motståndet i traktorkopplingar  Bohm Mats, Schölin M  1992

M 436 Salixodling. Maskiner, arbetsmetoder och ekonomi  Danfors Birger   1992
Ladda ner
(2,39 MB)
M 435 Ensilering av krossad spannmål tillsammans med grönmassa  Sundberg Martin   1992

M 433 Ammoniakavgång vid lagring av nöt- och svingödsel  Svensson Lennart   1991

M 432 Handledning för spridning av stallgödsel. Del 2 – flytgödsel  Karlsson Stig  1991

M 431 Helärtskörd – skörd och foderberedning  Rodhe Lena, Thylén Anders   1991

M 429 Rapsolja för tekniska ändamål - framställning och användning  Norén Olle  1990
Ladda ner
(1,36 MB)
M 428 Handledning för spridning av stallgödsel  Andersson Örjan  1990

M 426 Skörd, lagring och hantering av gräs för förbränning  Hadders Gunnar  1989
Ladda ner
(1,16 MB)
M 425 Avverkning och arbetsbehov vid såbäddsberedning och sådd  Jonsson Bengt   1989

<<< Föregående (1/3) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se