publicerat_40.jpg

Meddelanden

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer och ladda ner de som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Denna serie består av rikt illustrerade handledningar och översikter och trycktes 1945-1996. Meddelanden som har utgivits före år 1980 har inte lagts ut på vår webbplats (med något enstaka undantag). Vissa nummer i serien finns i digital form (pdf-fil) och går att ladda ner. Dessa nummer kan också sökas i DIVA.

<<< Föregående (1/3) Nästa >>>
Nr Titel Författare År Beställ
M 424 Värmeåtervinning i varmluftstorkar  Bohm Mats, Browén Alf, Ekstöm Nils, Rodhe lena   1989
Ladda ner
(1,62 MB)
M 401 Torkning av ärter, Kyllagring av spannmål, Skördetröskans avverkningsförmåga vid olika stubbhöjder, Rullbrikettering av halm och energigräs  Ekström Nils, Lundin Gunnar, Andersdotter Maria   1983
Ladda ner
(873 KB)
M 407 Teknik för mängdbestämning  Sörlin S   1984

M 394 System för utfodring av kraftfoder till uppbundna mjölkkor  Larsson Kjell   1982

M 422 Spänningsskydd för elektronik inom lantbruket  Ekfäldt Conny   1989

M 397 Spill vid strängläggning och upptagning av hö  Bengtsson Nils   1982

M 448 Småskalig elkraftproduktion  Johansson Staffan  1995
Ladda ner
(1,59 MB)
M 443 Skördetröskning med reparbord  Lundin Gunnar   1993

M 409 Skördetröskning  Lundin Gunnar, Claesson S   1985

M 426 Skörd, lagring och hantering av gräs för förbränning  Hadders Gunnar  1989
Ladda ner
(1,16 MB)
M 384 Skulltorkning. Luftmängdsbehov – strömningsmotstånd – energiåtgång  Jeppsson Rolf   1980

M 403 Skulltorkning av balat hö  Sundberg Martin   1984
Ladda ner
(2,61 MB)
M 347 Skulltorkar - Dimesionering och utformning    1972

M 436 Salixodling. Maskiner, arbetsmetoder och ekonomi  Danfors Birger   1992
Ladda ner
(2,39 MB)
M 429 Rapsolja för tekniska ändamål - framställning och användning  Norén Olle  1990
Ladda ner
(1,36 MB)
M 445 Pressanläggningar för rapsfrö – planering, uppbyggnad och användning  Norén Olle, Bernesson Sven, Johansson Staffan, Lindström Lars   1994
Ladda ner
(1,28 MB)
M 438 Potatis – ny teknik för blastdödning  Larsson Kjell  1992

M 398 Potatis – från jord till bord  Holmström S  1983

M 404 Ny skördetröskteknik  Lundin Gunnar   1984

M 442 Minska maskinkostnaderna med planerat förebyggande underhåll  Bohm Mats, Bengtsson Nils   1993

<<< Föregående (1/3) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se