omoss4.jpg

Pressmeddelande

Naturvårdsverket satsar på små avlopp

Förbättringen av dåliga små avloppsanläggningar går långsamt, därför har Naturvårdsverket beslutat att satsa medel på ett kunskapscentrum. "Kunskapscentrum små avlopp" ska byggas upp och drivas av Chalmers industriteknik (CIT), JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Avloppsguiden AB under perioden 2009 - 2011.

Små avloppsanläggningar utanför tätbebyggda områden orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. I Sverige finns cirka 740 000 små avloppsanläggningar. Mellan 30 och 40 % av dessa uppfyller inte lagens krav och är därför i behov av direkta åtgärder.

- Enligt Baltic Sea Action Plan ska 125 000 undermåliga enskilda avloppsanläggningar åtgärdas fram till år 2016. Detta är en stor utmaning och Kunskapscentrums roll är att stödja myndigheter, bransch och fastighetsägare med utbildning, fakta och goda exempel, säger Erik Kärrman, CIT Urban Water Management, som är projektledare för Kunskapscentrum små avlopp.

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda sitt avlopp så att det uppfyller miljö- och hälsoskyddskraven.

- Men eftersom det kostar 60 000 - 100 000 kronor att nyanlägga ett avlopp och miljökontoren inte har resurser att göra alla individuella förelägganden som krävs, så är förnyelsetakten låg, säger Ola Palm, utvecklingschef på JTI.

Kunskapscentrum små avlopp ska bland annat ge oberoende och kvalitetssäkrad information och kunskap om teknik, lagstiftning och planering. Kunskapscentrum ska även vara ett forum för erfarenhetsutbyte, utbildning och tillämpning av planeringsverktyg.

Navet för kunskapscentret kommer att vara en ny webbsida som ska starta hösten 2009.

Kunskapscentrum små avlopp kommer att bli en viktig igångsättare för att åtgärda ett stort antal undermåliga små avlopp i Sverige. Under år 2010 planeras utbildningar och kurser riktade till kommuntjänstemän inom miljö, plan och VA samt konsulter och entreprenörer. Informationsmaterial om teknik och verktyg för planering kommer också att tas fram.

För mer information om Kunskapscentrum små avlopp, kontakta:
Erik Kärrman, CIT Urban Water Management, telefon 08 - 44 277 68
Ola Palm, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, telefon 018 - 30 33 31
Marika Palmér Rivera, Avloppsguiden AB, telefon 018-17 45 46

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2009-10-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se