omoss4.jpg

Pressmeddelande

2010-03-04

Det är fullt möjligt att odla sojabönor i södra Sverige. JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik har under några år provodlat i södra Sverige och fått sojabönor med proteinhalter på över 40 procent. Svensk odling av sojabönor skulle minska behovet av importerad soja som besprutas med bekämpningsmedel och ofta är genmodifierad.

JTI har nu sökt forskningsmedel för ett treårigt större odlingsförsök av sojabönor.

- Vi vill visa att soja kan odlas i Sverige på ett rationellt sätt som är ekonomiskt intressant. Vårt mål är att år 2013 ha etablerat en odling av soja på 100 hektar, säger Fredrik Fogelberg, chef Husdjur och växtnäring vid JTI.

Sojaodling har prövats i Sverige vid flera tillfällen under de senaste 50 åren utan större framgång.

- De försöken var många gånger dåligt dokumenterade och de sorter man använde är nu föråldrade. Tyvärr har detta gett en negativ inställning till sojans möjligheter i Sverige. De sojabönsorter vi har i dag är moderna ultrahärdiga GMO-fria sorter från Kanada som på ett helt annat sätt lämpar sig för svensk odling, säger Fredrik Fogelberg.

I Danmark har man börjat försöksodla soja, och intresset för sojaodling växer också i Sverige, när medvetenheten ökar om den importerade sojans kraftigt negativa inverkan på människor och miljö. Media har den senaste veckan rapporterat hur soja som importeras till Sverige från Brasilien besprutas kraftigt med bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och många andra länder. Dessutom är den brasilianska sojan ofta genmodifierad vilket kan öka behovet av kraftigare bekämpningsmedel. Genmodifierad soja importeras till Sverige och används som grisfoder.

Sverige importerar ca 350 000 ton soja per år från i huvudsak Sydamerika. Soja används som kraftfoder till nötkreatur, grisar och kycklingar.

- Odling av soja i Sverige till foder och livsmedel skulle göra att vi kan garantera en produkt som inte är genmodifierad och dessutom är spårbar ner till gårdsnivå. Transportavståndet blir också kortare från t ex Skåne än från Brasilien, vilket innebär en klimatvinst. Redan i dag finns det mjölkproducenter som efterfrågar svenskproducerad proteinfoderråvara, eftersom det har förekommit GMO i importerat foder, säger Fredrik Fogelberg.

För mer information: Fredrik Fogelberg, 018-30 33 08, fredrik.fogelberg@jti.se

Presskontakt: Carina Johansson, 018-30 33 28, carina.johansson@jti.se

 

 

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-03-04

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se