publicerat_40.jpg

Publikationer – växtodling

I samband med att JTI fr o m 2017 går upp i RISE kommer alla nya publikationer från f d JTI och de flesta tidigare JTI-publikationer som finns i elektronisk version, att finnas sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

På denna sida kan du tills vidare söka bland våra publikationer t o m 2016 och ladda ner dem som finns i elektronisk form. För att kunna ladda ner publikationerna måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt hos Adobe.

Vissa av publikationerna kan beställas i tryckt version. Beställ genom att fylla i önskat antal i tabellen nedan och klicka på "Skicka beställning". Det går också bra skicka e-post till info@jti.se, eller ringa 010-516 69 00.

<<< Föregående (1/21) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Djupströgödsel till vårsäd – höst- och vårspridning av färsk  Karlsson Stig, Salomon Eva  2002  T 97  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(693 KB)
Kycklinggödsel - hantering, växtnäring och miljökonsekvenser  Rodhe Lena, Richert Stintzing Anna, Vestgöte Erik, Salomon Eva, Karlsson Stig  2000  T 87  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(359 KB)
Humanurin som gödselmedel i vårsäd  Richert Stintzing Anna, Rodhe Lena  2000  T 84  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(378 KB)
Skörd av oljelin  Lundin Gunnar, Larsson Sven-Erik  2000  T 83  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(450 KB)
Teknik för flamning av ogräs och potatisblast  Larsson Kjell  1999  T 78  Teknik för lantbruket

Eldning av spannmålskärna på gårdsnivå  Hadders Gunnar, Pahlman Tore  1999  T 77  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(336 KB)
Spridningsteknik för gödselmedel i ekologisk odling  Lundin Gunnar, Algerbo Per-Anders  1999  T 75  Teknik för lantbruket

Dieselavgaser vid olika system för jordbearbetning  Norén Olle, Bohm Mats, Johansson Staffan, Hansson Per-Anders  1999  T 74  Teknik för lantbruket

Konstgödselkväve till vårsådd spannmål  Svensson Lennart  1999  T 73  Teknik för lantbruket

Skörd och ensilering av helsäd  Sundberg Martin, Olsson Christer  1998  T 71  Teknik för lantbruket

Växtplatsanpassad odling - tillämpningar inom dagens lantbruk  Algerbo Per-Anders, Thylén Lars  1998  T 69  Teknik för lantbruket

Växtnäringsbalans som miljö- och planeringsinstrument.  Jakobsson Christine, Kalisky Teresa, Richert Stintzing Anna, Steineck Staffan  1998  T 68  Teknik för lantbruket

Spannmålsrensning på gårdsnivå. Tillämpningar inom det ekologiska lantbruket.  Strand Mirza Liselotte, Lundin Gunnar, Sampson Jörgen  1998  T 67  Teknik för lantbruket

Minska energianvändningen vid spannmålsodling  Johansson Staffan  1998  T 66  Teknik för lantbruket

Syrabehandla spannmål på rätt sätt  Jonsson Nils  1997  T 62  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(7,54 MB)
Skonsam upptagning av potatis-förberedelser från vår till höst  Larsson Kjell  1997  T 59  Teknik för lantbruket

Spannmålstorkar-Drift, underhåll och vinterförvaring  Johansson Staffan  1996  T 57  Teknik för lantbruket

Konservera och lagra spannmål på rätt sätt  Jonsson Nils  1996  T 54  Teknik för lantbruket

Urin från djur till gröda  Rodhe Lena  1996  T 53  Teknik för lantbruket

Salix-biobränsle från skörd till värmeverk  Danfors Birger  1996  T 52  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(161 KB)
<<< Föregående (1/21) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-01-10

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se