20120906_JTI_023.jpg

Maskiner och arbetsmiljö - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Helkroppsvibrationer - Behöver lantbrukaren bry sig? SLO-897  Adolfsson Niklas  2006    Övriga publikationer
Ladda ner
(146 KB)
Hörselskadlig bullerexponering - medvetenhet, riskbeteende och attityd hos lantbrukare, SLO 920  Geng Qiuqing  2007    Övriga publikationer
Ladda ner
(99 KB)
Extern oljefiltrering för jordbrukstraktor  Pettersson Ola  2006    Övriga publikationer
Ladda ner
(193 KB)
Bullerdos och arbetsförbrukning vid vägning med optisk våg i grisstall, SLO-908  Geng Qiuqing  2006    Övriga publikationer
Ladda ner
(205 KB)
Nödstopp och andra skydd till traktorer och redskap  Zetterström Bengt, Pettersson Ola  2005    Övriga publikationer
Ladda ner
(427 KB)
Dammexponering vid hantering av spannmål på gården, SLO-928  Geng Qiuqing, Jonsson Nils, Jonsson Claes   2007    Övriga publikationer
Ladda ner
(292 KB)
Exponering för farligt damm vid spannmålsskörd - en pilotstudie, SLO 947  Geng Qiuqing  2007    Övriga publikationer
Ladda ner
(574 KB)
Pilotstudie rörande föroreningsgrad i lantbrukstraktorers hydraulsystem  Pettersson Ola, Fronzaroli Marco, Bohm Mats  2003    Övriga publikationer
Ladda ner
(276 KB)
Högre kvalitet på rapsolja för tekniskt bruk  Hansén Per, Pettersson Ola  2008    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,47 MB)
Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer, SLO 927  Adolfsson, Niklas  2009    Övriga publikationer
Ladda ner
(114 KB)
Rätt arbetsmiljö i mjölkgropen - SLO 907  Adolfsson Niklas  2008    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,27 MB)
Säkrare jordbruk med kamerasystem som visuellt hjälpmedel i traktorer - SLO 946  Adolfsson, Niklas  2010    Övriga publikationer
Ladda ner
(895 KB)
Exponering för olycksfallsrisk och fysisk belastning vid rid- och travskolor  Adolfsson N, Geng Q  2008    Övriga publikationer
Ladda ner
(189 KB)
Lägre helkroppsvibrationer med en vibrationsindikator i traktorn, SLO  Adolfsson, Niklas  2011    Övriga publikationer
Ladda ner
(586 KB)
Arbetsrutiner för färre olyckor vid service och reparationer på jordbrukstraktorer, SLO  Adolfsson Niklas  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,24 MB)
Förbättrad arbetsmiljö i silo, SLO  Adolfsson Niklas  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(670 KB)
Inverkan av svampbekämpning på dammexponering vid skörd och hantering av spannmål – en pilotstudie, SLO  Gunnar Lundin, Qiuqing Geng  2011    Övriga publikationer
Ladda ner
(393 KB)
Inverkan av svampbekämpning på dammexponering vid skörd och hantering av spannmål – fortsatta försök, SLO  Gunnar Lundin, Qiuqing Geng  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(445 KB)
Ökad barnsäkerhet i jordbrukstraktorer, SLO  Niklas Adolfsson  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(337 KB)
Kraftöverföringsaxeln – traktorredskapets farligaste del, SLO  Niklas Adolfsson  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,14 MB)
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se