20120906_JTI_023.jpg

Maskiner och arbetsmiljö - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

<<< Föregående (1/10) Nästa >>>
Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Energibesparande teknik för lantbrukets transportlogistik - en jämförelse mellan olika tekniker för traktorsläp  Ola Pettersson, Oscar Lagnelöv  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,04 MB)
Hur optimeras provisoriska drivningssystem till fixeringsbox avseende säkerhet, effektivitet och djurvälfärd?  Cecilia Lindahl, Ann-Kristina Lind, Lotten Wahlund  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(612 KB)
Aktiv dammreducering av hö och halm – kompletterande studier  Martin Sundberg  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(636 KB)
Arbetsolyckor bland kvinnor i jordbruket - en inledande studie om orsaker och åtgärder  Qiuqing Geng, Cecilia Lindahl  2015  R 435  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(890 KB)
Bättre arbetsmiljö med Head Up Display – som visuellt hjälpmedel i traktor  Oscar Lagnelöv, Jonas Engström  2015  R 440  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(969 KB)
Energieffektivisering av jordbrukets logistik - pilotprojekt för att undersöka potentialer  Jonas Engström, Carina Gunnarsson, Andras Baky, Erik Sindhöj, Jan Eksvärd, Jon Orvendal, Niclas Sjöholm  2015  R 441  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(4,21 MB)
The effect of stress, attitudes and behavior on safety during animal handling in Swedish dairy farming  Lindahl, C.; Pinzke, S.; Keeling, L.J.; Lundqvist, P.   2015    Vetenskapliga publiceringar

Förstudie om nästa generations skyddsutrustning för kemikalieexponering i växthus  Richard Sott, Klara Löfkvist  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(664 KB)
Energiförbrukning för batteridriven kompatlastmaskin  Ola Pettersson  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,2 MB)
Distribuerad arbetsbelysning – LED öppnar nya möjligheter för belysning hos arbetsmaskiner  Martin Englund, Niklas Adolfsson, Anders Mörk, Petrus Jönsson  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(763 KB)
Use of Assistive Technology by Farmers with Disabilities in Sweden  Geng, Q. and Field, W  2015    Internationella konferenser

Human-animal interactions and safety during dairy cattle handling  Lindahl, C., Pinzke, S., Herlin, A., Keeling, L.J  2015    Internationella konferenser

Förändringar av halmens hygieniska kvalitet under skördeperioden. Orienterande försök under 2013, SLO  Gunnar Lundin, Martin Sundberg  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(982 KB)
Aktiv dammreducering av hö och halm  Martin Sundberg  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(933 KB)
Redskap för att hindra direktkontakt mellan kroppsdel och skördetröskans rörliga komponenter, SLO  Gunnar Lundin, Niklas Adolfsson  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,09 MB)
Säkra hjulbyten på jordbrukstraktorer – i fält och i verkstad, SLO  Niklas Adolfsson  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(781 KB)
Risk factors for occupational injuries during cattle handling on Swedish dairy farms  Cecilia Lindahl  2014    Övriga publikationer

Förstudie: Eldriven inomgårdstraktor  Ola Pettersson, Jonas Engström, Urban Lundgren, Jan Welinder  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(0,98 MB)
Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner - förstudie  Oscar Lagnelöv, Ola Pettersson, Lars Hoffman, Christian Leitl, Henrik Kauhanen  2014    Övriga publikationer
Ladda ner
(0,98 MB)
Inventering av biobäddar i Sverige 2013. Sammanställning av enkätundersökning genomförd vid behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel 2010-2012  Maria del Pilar Castillo, Leticia Pizzul, Eskil Nilsson  2013  RKA 49  Rapporter kretslopp och avfall
Ladda ner
(548 KB)
<<< Föregående (1/10) Nästa >>>
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se