20120906_JTI_023.jpg

Växtodling - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

<<< Föregående (1/21) Nästa >>>

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Djupströgödsel till vårsäd – höst- och vårspridning av färsk  Karlsson Stig, Salomon Eva  2002  T 97  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(693 KB)
Kycklinggödsel - hantering, växtnäring och miljökonsekvenser  Rodhe Lena, Richert Stintzing Anna, Vestgöte Erik, Salomon Eva, Karlsson Stig  2000  T 87  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(359 KB)
Humanurin som gödselmedel i vårsäd  Richert Stintzing Anna, Rodhe Lena  2000  T 84  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(378 KB)
Skörd av oljelin  Lundin Gunnar, Larsson Sven-Erik  2000  T 83  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(450 KB)
Teknik för flamning av ogräs och potatisblast  Larsson Kjell  1999  T 78  Teknik för lantbruket

Eldning av spannmålskärna på gårdsnivå  Hadders Gunnar, Pahlman Tore  1999  T 77  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(336 KB)
Spridningsteknik för gödselmedel i ekologisk odling  Lundin Gunnar, Algerbo Per-Anders  1999  T 75  Teknik för lantbruket

Dieselavgaser vid olika system för jordbearbetning  Norén Olle, Bohm Mats, Johansson Staffan, Hansson Per-Anders  1999  T 74  Teknik för lantbruket

Konstgödselkväve till vårsådd spannmål  Svensson Lennart  1999  T 73  Teknik för lantbruket

Skörd och ensilering av helsäd  Sundberg Martin, Olsson Christer  1998  T 71  Teknik för lantbruket

Växtplatsanpassad odling - tillämpningar inom dagens lantbruk  Algerbo Per-Anders, Thylén Lars  1998  T 69  Teknik för lantbruket

Växtnäringsbalans som miljö- och planeringsinstrument.  Jakobsson Christine, Kalisky Teresa, Richert Stintzing Anna, Steineck Staffan  1998  T 68  Teknik för lantbruket

Spannmålsrensning på gårdsnivå. Tillämpningar inom det ekologiska lantbruket.  Strand Mirza Liselotte, Lundin Gunnar, Sampson Jörgen  1998  T 67  Teknik för lantbruket

Minska energianvändningen vid spannmålsodling  Johansson Staffan  1998  T 66  Teknik för lantbruket

Syrabehandla spannmål på rätt sätt  Jonsson Nils  1997  T 62  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(7,54 MB)
Skonsam upptagning av potatis-förberedelser från vår till höst  Larsson Kjell  1997  T 59  Teknik för lantbruket

Spannmålstorkar-Drift, underhåll och vinterförvaring  Johansson Staffan  1996  T 57  Teknik för lantbruket

Konservera och lagra spannmål på rätt sätt  Jonsson Nils  1996  T 54  Teknik för lantbruket

Urin från djur till gröda  Rodhe Lena  1996  T 53  Teknik för lantbruket

Salix-biobränsle från skörd till värmeverk  Danfors Birger  1996  T 52  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(161 KB)
<<< Föregående (1/21) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se