20120906_JTI_023.jpg

Växtodling - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

<<< Föregående (1/21) Nästa >>>

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Ytmyllning av flytgödsel till vall – sparar kväve men kräver kraftigare traktor  Rodhe Lena  2003  J 103  JTI informerar
Ladda ner
(339 KB)
Ytmyllning av flytgödsel till vall  Rodhe Lena, Etana Ararso   2003  R 315  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(923 KB)
Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring  Klara Löfkvist  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,31 MB)
Växtplatsanpassad odling, SLA  Lars Thylén & Per-Anders Algerbo  2000    Övriga publikationer

Växtplatsanpassad odling - tillämpningar inom dagens lantbruk  Algerbo Per-Anders, Thylén Lars  1998  T 69  Teknik för lantbruket

Växtnäringseffekter av rötat matavfall i fältförsök med vårsäd  Richert-Stintzing Anna, Karlsson Gunilla, Steineck Staffan  1999  R 258  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,44 MB)
Växtnäringsbalans som miljö- och planeringsinstrument.  Jakobsson Christine, Kalisky Teresa, Richert Stintzing Anna, Steineck Staffan  1998  T 68  Teknik för lantbruket

Väderkänslighet hos halm i rundbalar lindade med garn, nät och folie  Hadders Gunnar  1988  R 089  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,16 MB)
Våtkompostering -maten du åt kan bli bra gödsel  Malmén Linda   2005  J 109  JTI informerar
Ladda ner
(399 KB)
Vårskörd av rörflen – vattenhalt i grödan, spill och brandrisker   Hadders Gunnar, Johansson Staffan  1997  R 238  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1 MB)
Vårskörd av rörflen  Hadders Gunnar  1991  T 32  Teknik för lantbruket
Ladda ner
(1,22 MB)
Vinterlagring i det fria av ureabehandlade fuktiga halmrullar  Hemming Jan-Gerhard, Lundin Gunnar  1986  R 073  Rapporter lantbruk och industri

Vindpåverkan vid konstgödselspridning  Thylén Lars  1994  R 176  Rapporter lantbruk och industri

Vidareutveckling av såteknik för etablering av höst-och vinterbevuxen mark med mellangrödor och huvudgrödor.  Danfors Birger, Rydberg Tomas  1997  R 241  Rapporter lantbruk och industri

Vattenhaltsregulatorer för kontinuerliga spannmålstorkar  Ugander Joakim  2009  R 382  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(367 KB)
Varmluftstorkning med vattenhaltsutjämnare  Ekström Nils   1996  R 223  Rapporter lantbruk och industri

Varmluftstorkning med vattenhalt  Ekström Nils, Kristensson Nils  1990  R 111  Rapporter lantbruk och industri

Vallgrödors respons på körning med kniv- eller myllningsaggregat - positiv luftning eller grödskada?  Rodhe L, Halling M  2010    Övriga publikationer
Ladda ner
(483 KB)
Vallens bi-effekter - Möjligheter och kostnader med pollineringsytor i vall och spannmål  Carina Gunnarsson  2016  R 444  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(518 KB)
Vad är GPS  Ekfäldt Conny  1996  T 49  Teknik för lantbruket

<<< Föregående (1/21) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se