20120906_JTI_023.jpg

Växtodling - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Energiskogsodling – handledning för odlare   Danfors Birger, Ledin Stig, Rosenqvist Håkan   1997    Övriga publikationer
Ladda ner
(4,45 MB)
Dammexponering vid hantering av spannmål på gården, SLO-928  Geng Qiuqing, Jonsson Nils, Jonsson Claes   2007    Övriga publikationer
Ladda ner
(292 KB)
Humleodling i Östergötland. Förstudie  Jesper Lindström, Gunnar Lundin, Linnea Persson, Christoffer Andersson, Lovisa Eliasson, Ulrik Lovang  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,81 MB)
Fjärrtransport och distanslagring av kyld spannmål  Gunnar Lundin  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(584 KB)
Maskinkoncept Maltkorn. En etableringstävling mellan fyra redskapstillverkare  Lundin Gunnar, Westlin Hugo  2011    Övriga publikationer
Ladda ner
(998 KB)
Handbok i mekanisk ogräsbekämpning för jordbruksgrödor och trädgårdskulturer    2009    Övriga publikationer

Uppdatering av gårdens spannmålstork  Jonsson, Nils  2006    Övriga publikationer

Konservering av spannmål med höga skördevattenhalter  Jonsson, Nils  1999    Övriga publikationer

Vallgrödors respons på körning med kniv- eller myllningsaggregat - positiv luftning eller grödskada?  Rodhe L, Halling M  2010    Övriga publikationer
Ladda ner
(483 KB)
Etablering av höstoljeväxter efter stråsäd genom hacksådd. Fältförsök 2002-2003.  Lundin, Gunnar  2007    Övriga publikationer
Ladda ner
(630 KB)
Etablering av höstoljeväxter genom trösksådd. Fältförsök 2003-2004.  Lundin, Gunnar  2006    Övriga publikationer
Ladda ner
(114 KB)
Sådd av höstoljeväxter med marktäckning. Fältförsök under 2007/2008.  Lundin, Gunnar  2009    Övriga publikationer
Ladda ner
(243 KB)
Lönsam salixodling. Tre goda exempel.  Carina Gunnarsson, Emelie Karlsson, Susanne Paulrud, Anna Sager, Håkan Rosenqvist  2012    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,1 MB)
Gradering av rotogräs i ekologisk odling med hjälp av fotografering från obemannat flygplan (UAV)  Per Ståhl, Mats Söderström & Niklas Adolfsson  2013    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,48 MB)
Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling  Gunnar Lundin  2007    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,1 MB)
Dammreducerande utrustning vid spannmålshantering. Utvärdering av damm- och bossavskiljare samt aspiratörer, SLO-978  Qiuqing Geng, Gunnar Lundin  2009    Övriga publikationer
Ladda ner
(528 KB)
Skördetröskning av spannmål under fuktiga förhållanden  Lundin, Gunnar  1999    Övriga publikationer

Rensning på gårdsnivå kan öka spannmålens värde, SLA  Andersson C., Lundin G., Andersson F.  2004    Övriga publikationer

Kvalitetssortering av spannmål på gården, SLA  Lars Thylén  2005    Övriga publikationer

Växtplatsanpassad odling, SLA  Lars Thylén & Per-Anders Algerbo  2000    Övriga publikationer

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se