20120906_JTI_023.jpg

Växtodling - publikationer

Från och med år 2000 finns de flesta av våra publikationer i digital form och går att ladda ner som en pdf-fil. För att kunna läsa pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. Programmet finns att ladda ned kostnadsfritt hos Adobe.

<<< Föregående (1/21) Nästa >>>

Titel Författare År Nr Publikationstyp Beställ
Räkna med vall – Hur påverkas ekonomi och miljö när vall införs i spannmålsdominerade växtföljder?  Pernilla Tidåker  2017  R 445  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(0,99 MB)
Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring  Klara Löfkvist  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(1,31 MB)
Aktiv dammreducering av hö och halm – kompletterande studier  Martin Sundberg  2016    Övriga publikationer
Ladda ner
(636 KB)
Vallens bi-effekter - Möjligheter och kostnader med pollineringsytor i vall och spannmål  Carina Gunnarsson  2016  R 444  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(518 KB)
Humleodling i Östergötland. Förstudie  Jesper Lindström, Gunnar Lundin, Linnea Persson, Christoffer Andersson, Lovisa Eliasson, Ulrik Lovang  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,81 MB)
Hållbart odlingssystem för biogas- och livsmedelsgrödor - En affärsmöjlighet för lantbrukare  Johanna Olsson, Carina Gunnarsson, Johnny Ascue, Håkan Rosenqvist  2015  R 428  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,24 MB)
Halmhackens effektbehov och sönderdelningsförmåga vid olika inställningar av motknivarna. Fältförsök under 2013 och 2014  Gunnar Lundin  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(0,98 MB)
Förstudie om nästa generations skyddsutrustning för kemikalieexponering i växthus  Richard Sott, Klara Löfkvist  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(664 KB)
Torkning och lagring av spannmål på gården – Energieffektiv och kvalitetsäker hantering  Nils Jonsson  2015  R 432  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,14 MB)
Rörflen till biogas och strö - ett innovativt kombisystem i norr  Carina Gunnarsson, Andras Baky, Ida Norberg, Cecilia Wahlberg-Roslund, Anne-Maj Gustavsson, Cecilia Palmborg  2015  R 436  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,8 MB)
Konservering och lagring av åkerböna vid svåra skördeförhållanden  Nils Jonsson, Gunnar Lundin, martin Sundberg  2015  R 437  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(2,1 MB)
Kemiska växtskyddsläckage från växthus- och plantskoleproduktion - och hur dessa kan förbyggas  Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Sven Axel Svensson, Sunita Hallgren  2015  R 439  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(1,99 MB)
Spridningsmetodik för biologiska nyttodjur i jordgubbsodling  Klara Löfkvist, Per-Anders Algerbo  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(2,15 MB)
Energieffektivisering av jordbrukets logistik - pilotprojekt för att undersöka potentialer  Jonas Engström, Carina Gunnarsson, Andras Baky, Erik Sindhöj, Jan Eksvärd, Jon Orvendal, Niclas Sjöholm  2015  R 441  Rapporter lantbruk och industri
Ladda ner
(4,21 MB)
Förstudie om möjliga integrerade växtskyddsmetoder för bekämpning av sorgmyggor  Klara Löfkvist  2015    Övriga publikationer
Ladda ner
(635 KB)
Lawn as a cultural and ecological phenomenon: A conceptual framework for transdisciplinary research  Ignatieva M, Ahrné K, Wissman J, Eriksson T, Tidåker P, Hedblom M, Kätterer T, Marstorp H, Berg P, Eriksson T, Bengtsson J  2015    Vetenskapliga publiceringar

Closing the food loops: guidelines and criteria for improving nutrient management  McConville J, Drangert J-O, Tidåker P, Neset T-S, Rauch S, Strid I, Tonderski K  2015    Vetenskapliga publiceringar

Recurrent inoculation of soybeans is not necessary  Andersson, E; Mårtensson, A & Fogelberg, F  2015    Internationella konferenser

Flexiheader can reduce losses at harvest of dry field peas (Pisum sativum) and barley (Hordeum vulgare).   Fogelberg, F  2015    Internationella konferenser

Reduced Combine Harvesting Power Demand by Adaption of the Straw Chopping Intensity. Field trial during 2013 and 2014  Lundin G  2015    Internationella konferenser

<<< Föregående (1/21) Nästa >>>

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2017-05-16

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se