publicerat_40.jpg

R 419 Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år - kostnader och fodervärde för kor

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Carina Gunnarsson, Nilla Nilsdotter-Linde, Rolf Spörndly
År: 2014
I detta projekt undersöktes utifrån den kunskap vi har idag och baserat på genom-förda odlingsförsök om de högre kostnaderna för skörd och gödsling vid flera skördar kompenseras av ett högre värde p.g.a. skörd och näringskvalitet.

Sex odlingsförsök som jämfört två och tre skördar samt två försök som jämfört tre och fyra skördar har sammanställts. För varje skördesystem beräknades genom-snittsvärden för skördetidpunkt, avkastning och kvalitet för varje skörd samt totalavkastning och gödslingsnivå.

Vid jämförelsen mellan två och tre skördar per år var ts-avkastningen 3 % större vid två skördar än vid tre och gödslingsnivån var nästan densamma. Energivärdet var 0,4 MJ/kg ts högre och råproteinhalten 18 g/kg ts högre för tre skördar jämfört med två. Treskördesystemet hade jämfört med fyrskördesystemet 6 % större avkastning vid samma gödslingsnivå och tidpunkt för sista skörd. Både energivärdet och råproteinhalten ökade med fyra skördar jämfört med tre, energivärdet ökade med 0,3 MJ/kg ts och råproteinhalten med 17 g/kg ts.

Fodrets värde beräknades för en genomsnittskvalitet för varje skördesystem och foderstater gjordes dels enligt fodervärderingssystemet NorFor, dels enligt det svenska klassiska systemet som varit i bruk i decennier. Skördekostnader beräkna-des för slåtter, strängläggning, exakthackning, transport samt inläggning och packning i plansilo. Dessutom inkluderades gödslingskostnader samt en fram-körningsavgift.

Kostnaden för skörd och gödsling ökade med 10 öre/kg ts vid övergång från två till tre skördar. Samtidigt ökade fodrets värde med 13 öre/kg ts. Fodrets ökade värde kompenserade alltså de ökade kostnaderna för skörd och gödsling. Vid övergång från tre till fyra skördar ökade kostnaderna för skörd och gödsling med 19 öre/kg ts. Samtidigt ökade fodrets värde med 13 öre/kg ts. Fodrets ökade värde kompenserade alltså inte för de ökade kostnaderna för skörd och gödsling. Vall¬fodrets ökade värde i foderstaterna bygger på ökad konsumtion och förutsätter en större areal för samma mjölkproduktion.

Ladda ner 596 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se