publicerat_40.jpg

Samband mellan bakterietal och diskparametrar på AMS-gårdar – Förstudie

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Martin Sundberg, Inger Andersson, Anders Christiansson, Mats Gyllenswärd
År: 2013
Slutrapport till Svensk Mjölk och Stiftelsen Lantbruksforskning, projekt V1230031

Ladda ner 141 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se