publicerat_40.jpg

Aktiv dammreducering av hö och halm

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Martin Sundberg
År: 2014
Slutrapport till SLO-fonden, KSLA projekt V132-0009-SLO-01

Hö och halm kan ibland innehålla stora mängder organiskt damm som vid hantering frigörs och sprids i luften. Dammet kan förutom rena fragment av organiskt material innehålla sporer från mögelsvampar och bakterier. Vid inandning följer små partiklar med inandningsluften och beroende på sin storlek fastnar de på olika ställen i luftvägarna, vilket kan ge upphov till hälsoproblem i form av allergiska reaktioner och infektioner i luftvägar och lungor.

Syftet med detta pilotprojekt var att konstruera och prova en aeromekanisk utrustning för att reducera mängden damm i hö och halm. Stråmaterialet som ska behandlas placeras i en långsamt roterande trumma, samtidigt som en luftström appliceras genom trumman. Genom en medbringare i trumman ska materialet skonsamt lösas upp, vilket tillsammans med luftströmmen gör att de små partiklarna kan frigöras och transporteras bort.

Utrustningen provades med fem partier hö och halm av olika ursprung. Prestandan utvärderades dels genom mätningar av dammhalter, dels genom mikrobiella analyser på behandlat respektive obehandlat material. Den framtagna prototypen fungerade tekniskt sett bra. Den aeromekaniska behandlingen gav överlag en god reducerande effekt av damm, medan effekten på mikroorganismer får bedömas som mer osäker. Orsaken till det sistnämnda är oklart.

Ladda ner 933 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se