publicerat_40.jpg

Applicering av biologiska bekämpningsmedel som sprutas ut i växthus. Förstudie

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Klara Löfkvist, Eskil Nilsson
År: 2014
Att spruta ut biologiska växtskyddsmedel ställer stora krav både på den teknik som används och på hur den används. Många biologiska växtskyddsmedel är kontaktverkande på skadegöraren och är därför beroende av en god täckning särskilt på undersidan av bladen där många skadegörare sitter.

Den appliceringsteknik som används inom krukväxtodling idag utförs med handhållna sprutlansar,med virvelkammarspridare, höga tryck och stora vätskemängder. Våra undresökningar hos fyra krukväxtodlare visar att det sker en mycket stor överdosering på vissa blad och en mycket begränsad eller helt obefintlig täckning på undersidan av bladen.

Genom att utnyttja tillgänglig teknik för bomsprutor som används inom lantbruket kan en annan täckning och jämnare fördelning av sprutvätskan uppnås. Vid försök i testbanor med spridare för bomsprutor kunde, med inställningar som gav fina droppar en täckning även på undersidan av bladen uppnås. Ytterligare förbättringar av täckningen och fördelningen av mängden sprutvätska kan ske med hjälp av rätt utnyttjande av det tekniska hjälpmedlet; Dropleg som dock behöver förfinas för att kunna användas i prydnadsväxtodling utan att ge skador på plantorna.

Ladda ner 2 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se