publicerat_40.jpg

Nuvarande och framtida utmaningar vid ekologisk odling i substrat

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Klara Löfkvist, Marcus Söderlind
År: 2014
Ekologisk odling, i kruka eller begränsade bäddar, ställer höga krav på substratkvaliteten. Befintliga substrat för ekologisk odling varierar i kvalitet mellan leverantörer och mellan olika omgångar av samma substrat. Dessa ojämnheter i kvalitet är oacceptabelt stora och orsakerna till dessa variationer behöver klarläggas. Det finns dock substrat för ekologisk odling som har hög och jämn kvalitet och där odlingsresultatet är mycket bra.

Inom projektet har en enkät till ekologiska odlare genomförts och kontakt med merparten av substratleverantörerna har gjorts. Därefter har provodlingar med fokus på substratets ålder och torvhalter på max 80% genomförts.

Många odlare är nöjda med sitt substrat men nämner samtidigt att problem med näringstillgängligheten finns. Byte av substratleverantör är relativt vanligt och många odlare har likande problem med substraten för ekologisk odling.

Det eventuellt framtida kommande kravet på att substrat för ekologisk odling maximalt får innehålla 80 % torv är inget problem odlingsmässigt. Flera odlingsvärda alternativ finns tillgängliga i Sverige och internationellt. Inom projektet har dessutom några nya substratblandningar med torvinnehåll på 80 % eller mindre provodlats. Dessa provodlingar har visat att det spelar stor roll vilket material som man ersätter torven med. Generellt verkar inerta material såsom perlite och kokosfiber fungera bättre än komposter.

Substratets ålder spelar roll för kvaliteten och tillgängligheten av näring. Vad som är rätt ålder på ett substrat går inte att generalisera kring utan det måste anpassas till den kultur som ska odlas. En ökad tydlighet kring substratets ålder behöver införas och en datummärkning av alla säckade substrat och substrat i bulk behöver införas för de leverantörer som ännu inte har det.

Ladda ner 2,76 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se