publicerat_40.jpg

Förbehandling av lignocellulosarika råvaror för biogasproduktion - Nyckelaspekter vid jämförande utvärdering

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Björnsson, L., Castillo, d P M., Gunnarsson, C., Svensson, S-E., Wallberg, O
År: 2014
Rapport nr. 92, Miljö- och energisystem, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Länk till nedladdningsbar pdf: https://lup.lub.lu.se/search/publication/4930042


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se