publicerat_40.jpg

Grågröna systemlösningar för hållbara städer - Dagvattenrening i mark och dränerande hårdgjorda system

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Elin Elmefors
År: 2014
En rapport från Vinnovas program Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva städer. Länk till pdf: http://www.greenurbansystems.eu/sv/resultat/Documents/GrGr_WP4_Dagvattenrening%20i%20mark%20och%20dr%C3%A4nerande%20h%C3%A5rdgjorda%20system_jti_2014-12-09.pdf


Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se