publicerat_40.jpg

Risk factors for occupational injuries during cattle handling on Swedish dairy farms

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Cecilia Lindahl
År: 2014
Doctoral thesis 2014:23. Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.
Länk till nedladdning av pdf på SLU:s webbplats:
http://pub.epsilon.slu.se/11084/


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se