publicerat_40.jpg

Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Henrik Olsson
År: 2014
Rapport i projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå”. Hushållningssällskapens Förbund. Stockholm.
Länk till pdf:
http://www.bioenergiportalen.se/attachments/42/824.pdf


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se